जाफराबाद तालुका

जीवरेखा धरणाखालील साडव्याच्या पाण्याचा काही गावांना दक्षतेचा ईशारा.

अकोलादेव / बि. डी. सवडे जाफराबाद तालुक्यातील अकोलादेव येथील जीवरेखा मध्यम प्रकल्प यंदा शंभर टक्के भरले असून धरण परिक्षेत्रात जोरदार पाऊस पडत असुन अतिवृष्टी मुळे या धरणाच्या सांडव्या द्वारे पाणी ओसांडून वाहत असल्याने जिवरेखा नदी खालील गावांना जालना पाटबंधारे विभागाच्या टेंभुर्णी येथील अधिकारी यांनी संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायतीना एका पत्र काढुन गावात दंवडी देवून योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या जिवरेखा धरणाची क्षमता ही सोळा फुटांची असुन हे धरण सतरा फुट भरले आहे. मागील वर्षी या धरणांची पाणीसाठ्याची उंची ही एक फुटांनी वाढविण्यात आली होती.
गेल्या पंचवीस वर्षोंत कधी एवढा पाऊस पडला नसून जुलै महिन्यात एवढा मोठा पाऊस पडला असल्याने हे धरण ओसंडून वहात असल्याने पुढील दोन चार दिवस हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला असल्याने या धरणा खालील जिवरेखा नदी काठावरील अकोलादेव, टेंभुर्णी, गणेशपुर, डावरगाव देवी, सांवगी या गावांना पाटबंधारे विभागानी अतिदक्षतेचा इशारा देवून नागरीकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक