जाफराबाद तालुका

जाफराबाद तालुक्यात पोस्ट कार्यालयाला घरघर

जाफराबाद तालुक्यातील केंद्र शासनाच्या डाकघरांना घरा ऐवजी घरघर सुरू, जवळपास सर्वच पोस्ट आँफीसचे कार्यालय भाड्याच्या घरात अकोलादेव / बि. डी. सवडे जाफराबाद तालुक्यातील केंद्र शासनाच्या अखतररित्या येत  असलेल्या डाकघरांना घरा ऐवजी घरघर सुरू झाली असून जवळपास ग्रामीण भागातील सर्वच पोस्ट आँफीसचे कार्यालयांना स्वत:चे डाक घर नसल्याने हे  डाक घर भाड्याच्या घरात चालत आहे.

  यामुळे पोस्ट आँफीसच्या कामकाज तसेच व्यहारावर व उत्पन्नावर परीनाम होतांना दिसत आहे. जाफ्राबाद तालुक्यात जाफ्राबाद, टेंभुर्णी, अकोला देव. हिवरा काबली. कुंभार झरी, तपोवन गोंधन,  सिपोरा अंभोरा,  वरूड नाका.   

भारज,   जानेफळ पंडीत, माहोरा,  वरुड बु.ईत्यादी गावात पोस्ट कार्यालय आहे. या सर्व पोस्ट आँफीसला स्वतः ची इमारत नसल्याने हे डाक घर कुठे मोडक्या इमारतीत तर कुठे पत्र्याच्या शेडमध्ये पाहावयास मिळत आहे. तर अणेक ठिकाणी या डाक घरांची दुरावस्था झाली आहे. अकोलादेव येथील डाकघर तर चक्क पत्र्याच्या शेड मध्ये असून या पोस्ट आँफीस समोर पाण्याच्या गटारी तुंबलेल्या आहे. या पोस्ट आँफीसला ग्रामपंचायत कार्यालयाने जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक