जालना जिल्हा

जालन्यात दोन हजारांची लाच प्रकरणी वीज वितरणचा कनिष्ठ अभियंता जाळ्यात

न्यूज जालना ब्युरो दि 29 – म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या . ग्रामीण शाखा – 2 जालना येथील कनिष्ठ अभियंता नुर मोहम्मद सिद्दीकी वय 34 वर्ष व्यवसाय नोकरी कनिष्ठ अभियंता यास 2,000 / – रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे ह्या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे


तक्रारदार च्या मुलाचे नावाने असलेल्या जागेवरील धोकादायक स्थितीत झुकलेला ईलेक्ट्रिक लोखंडी पोल त्यांनी महावितरण विदयुत कंपनीचे लेखी परवानगी शिवाय हलविला , म्हणुन म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या . ग्रामीण शाखा जालना येथील कनिष्ठ अभियंता श्री नुर मोहम्मद सिद्दीकी यांनी तुमच्यावर कायदेशिर कार्यवाही करावी लागेल , जर तुमच्यावर कायदेशिर कार्यवाही करायची नसेल तर नुर मोहम्मद सिद्दीकी , कनिष्ठ अभियंता यांनी तक्रारदार यांचेकडे 2,000 / – रूपये लाचेची मागणी केली . सदर कामासाठी तक्रारदार यांना लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालना येथे संपर्क साधून तक्रार दिली .

सदर तक्रारीवरून दि . 20.07.2020 रोजी पडताळणी केली असता आलोसे यांनी तक्रारदार यांचेकडे 2,000 / – रुपयेची लाचेची मागणी केल्याचे निष्पण्ण झाले होते , तसेच 29.07.2020 रोजी आलोसे श्री . नुर मोहम्मद सिद्दीकी , कनिष्ठ अभियंता यांनी तक्रारदार यांचेवर कोणतीही कायदेशिर कार्यवाही न करणेसाठी व हलविलेला ईलेक्ट्रीक पोल महावितरणचे नियमानुसार नियमित करणेसाठी त्यांचेकडुन 2,000 / – रुपये लाचेची रक्कम स्वतः पंचासमक्ष स्वीकारली असतांना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालनाचे पथकाने म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या . ग्रामीण शाखा -2 कार्यालय सर्व्हे नं 488 जालना येथे रंगेहाथ पकडण्यात आले .

लोकसेवक श्री . नुर मोहम्मद सिद्दीकी वय 34 वर्ष व्यवसाय नोकरी कनिष्ठ अभियंता , म.रा.वि.वि. कंपनी मर्या . ग्रामीण शाखा – 2 जालना रा . दुःखीनगर जालना मुळ रा . घर नं 75 , चंपा चौक , म्हाडा कॉलनी , रोशनगेट , औरंगाबाद यांचे विरुध्द गुन्हा दाखल करण्याबाबत पुढील कार्यवाही चालु आहे . सदरची सापळा कार्यवाही पोलीस अधिक्षक श्री . अरविंद चावरीया , अपर पोलीस अधिक्षक डॉ . अनिता जमादार , ला.प्र.विभाग औरंगाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी पोलीस उप अधिक्षक रविंद्र डी.निकाळजे तसेच कर्मचारी ज्ञानदेव झुंबड , मनोहर खंडागळे , रामराव मते , अनिल सानप , ज्ञानेश्वर म्हरके ,गणेश चेके , शिवाजी जमधडे , गणेश बुजाडे , श्री . सचीन राऊत , कृष्णा देठे , गजानन कांबळे , जावेद शेख चालक श प्रविण खंदारे , आरेफ शेख यांनी पार पाडली .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक