जालना जिल्हा

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी त्वरीत आधार प्रमाणिकरण

जालना न्यूज ब्युरो दि ४ –

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत ज्या शेतकयांनी अद्याप पर्यंत आपले आधार प्रमाणिकरण केलेले नाहीत्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण करावे जेणेकरुन त्यांना कर्जमाफीचा लाभ लवकरात लवकर मिळू शकतो तसेच ज्या शेतकयांनी आधार प्रमाणिकरण करताना ऑनलाईन तक्रारी नोंदविलेल्या आहेतअशा तक्रारी संबंधाने बँक शाखा स्तरावर शेतकयांकडून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन घेण्याचे कामकाज सुरु आहे.

 तक्रारी त्वरीत निकाली काढण्याचे दृष्टीने ज्या शेतकयांनी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन तक्रार नोंदविल्या आहेतत्यांनी त्यांचे कर्जासंबंधीचे आवश्यक कागदपत्रे जसे तक्रार नोंदविल्याची स्लीपआधार कार्डबँक पासबुकसभासद मयत असल्यास मृत्युचे प्रमाणपत्र व इतर पुरावे घेऊन संबंधीत तालुक्याचे सहाय्यक निबंधककार्यालयास प्रत्यक्ष दयावे जेणेकरुन कर्जमाफीचा लाभ तात्काळ संबंधीतास मिळेल असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक