Breaking News
जालना तालुका

दारुबंदी पथकाने 47,800 रुपयांचा दारु साठा केला जप्त

बबनराव वाघ, उपसंपादक

उपस्पादक न्युज जालना : दारुबंदी पथकाने 10 ऑगस्ट रोजी 08:30 वाजता म्हाडा कॉलोनी T.V सेंटर जवळ तालुका जालना पोलीस ठाणे हद्दीत एका बाईच्या ताब्यातुन गावठी हातभट्टीची दारू,रसायन व देशी दारू किंमत 47800/- एकूण रूपयाची जप्त केली व पोलीस ठाणे तालुका जालना येथे तक्रार देण्यात आली आहे.सदरची कार्यवाही मा.पो.अ.एस.चैतन्य सर, मा.अपर पो.अ.समाधान पवार , मा.पोनि गौर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दारूबंदी विरोधी पथकचे पो उप नि संपत पवार ,स.पो.उप.नि विश्वनाथ भिसे पो.हे.का शांतीलाल दाभाडे ना.पो.का आर.टी.वेलदोडे, राम पव्हरे पोकाॕ , दिपक पाटील, रवि मेहेत्रे मपोना,अलका केंद्रे,रत्नमाला एडके चालक धोडीराम मोरे यांनी सदरची कार्यवाही केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: कृपया कॉपी करू नका. मुख्य संपादक