Contact Us

News Jalna
संपादक
रामेश्वर लोया
संपर्क – 9970020615
उपसंपादक
बबनराव वाघ – 9561360000
इमेल livenewsjalna@gmail.com

न्यूज जालना वेब पोर्टल वर प्रसिद्ध झालेल्या सर्व बातम्या ची जीमेदरी ही त्या प्रतिनिधीची असेल तर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही

*सर्व वाद घनसावंगी न्यायालय अंतर्गत कक्षेत असेल

Back to top button
error: Content is protected !!