जालना जिल्हा

जालना: जाणून घ्या नगर पंचायत ला उभे राहिलेले संपूर्ण उमेदवाराना पडलेली मते

घनसावंगी, तीर्थपुरी, मंठा, बदनापूर, जाफ्राबाद नगरपंचायत चा समावेश

images (60)
images (60)

जालना दि. 19    जिल्ह्यातील घनसावंगी, तीर्थपुरी, मंठा, बदनापुर, जाफ्राबाद नगरपंचायतीसाठी झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी  पार पडली.  यावेळी निवडणुकीचा निकाल नगरपंचायत निहाय खालीलप्रमाणे आहे.
घनसावंगी :- मधील  प्रभाग क्रमांक, उमेदवाराचे नाव, मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रभाग क्रमांक -1 चव्हाण विनोद रामराव- 228, पठाण इम्रान अहेमद खान -45, राठोड विघ्नहार उत्तमराव -250, नोटा -01, प्रभाग क्रमांक -2  देशमुख यादव शहाजीराव -206, देशमुख राजेश्वर शिवाजीराव -107, नोटा -04, प्रभाग क्रमांक -3 जाधव देशमुख यशवंत प्रतापराव -135, धाईत लहु विलास -04, लोंढे विजय नानासाहेब -108, नोटा- 03, प्रभाग क्रमांक -4 धाईत उमा राधेशाम -92, साळवे उज्ज्वला पांडुरंग -164, नोटा -02, प्रभाग क्रमांक-5 चोथे संतोष कैलास -04, धाईत लहु विलास- 00, पठाण अमरखॉ अक्रमखॉ -113, शेख जमिल रशिद -139, नोटा -04, प्रभाग क्रमांक -6 पठाण आवेज नादिरखान -72, शेख मुमताज कासम -177, शेख रियाज सिराज  -35, नोटा -1, प्रभाग क्रमांक -7 पठाण इरफान युसुफखान -99, पठाण रुखसाना बक्तीयार -23, सय्यद सलिमाबी गफुर -219, नोटा -03, प्रभाग क्रमांक-8  कुरेशी अब्दुल रहीम -06, देशमुख बापुसाहेब वसंतराव -157, देशमुख शिवाली शंतनु -187, नोटा -03, प्रभाग क्रमांक -9 खान फरहत मुजाईत -137, देशमुख कल्याणी विक्रम -106, नोटा -01, प्रभाग क्रमांक-10 काळे स्मिता मिलिंदराव -138, जाधव उषा विष्णु -97, नोटा -03, प्रभाग क्रमांक -11 कथले पांडुरंग मुरलीधर -244, दशरथ रमेश कठाळु -122, नोटा -04, प्रभाग क्रमांक -12 गायकवाड प्रियंका विलास -155, गायकवाड शोभाबाई दादाराव -223, नोटा -02, प्रभाग क्रमांक -13 कथले अंजना बापुराव -87, वाडेकर यशोदा दिलीप -50, सोमवारे अरुणा परमेश्वर -32, सोमवारे पार्वती तुकाराम -77, नोटा -02, प्रभाग क्रमांक -14 नाईक राजश्री प्रल्हाद -142, सोमवारे उज्वला विठ्ठल -11, सोमवारे लता बाबासाहेब -59, नोटा -01 प्रभाग क्रमांक-15 पठाण रेहानाबेगम फय्याजखा -227, पठाण शकीनाबेगम नयुमखां – 138, सोमवारे सिंधु नानासाहेब -38, नोटा -02, प्रभाग क्रमांक -16 देशमुख योजनाबाई वामनराव -223, देशमुख राजेश्री सचिन -239, नोटा -04 प्रभाग क्रमांक -17 गायकवाड बळवंत नेमाजी -02, तुपे भास्कर भानुदास -48, लोंढे अशोक तुकाराम -83, हिवाळे गणेश पांडुरंग -154, नोटा -02

तीर्थपुरी —  प्रभाग क्रमांक, उमेदवाराचे नाव, मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रभाग क्रमांक -1 चिमणे विजय एकनाथ -87, पवार शैलेन्द्र शिवाजीराव -208, नोटा -3, प्रभाग क्रमांक -2 चिमणे अयोध्या सुभाष -229, बोबडे मीरा तुकाराम -69, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 3 खंडागळे काजल गणेश -107, गिरी जयश्री श्रीराम -65, चिमणे अर्चना दिपक -198, नोटा -6, प्रभाग क्रमांक -4 चिमणे शुभांगी घनशाम -287, नानकशाही सरोज पंकज -42, नोटा -00, प्रभाग क्रमांक -5 चिमणे सारीका अंशिराम -58, पवार निशा सतीश -240, नोटा -6, प्रभाग क्रमांक – 6 पवार गणेश एकनाथ -41, बोबडे शिवाजी रावसाहेब -326, नोटा -8, प्रभाग क्रमांक – 7 चिमणे सुनंदा सचिन -109, बोबडे अयोध्या रविंद्र -101, वाजे राजश्री अशोक -94, नोटा -2,  प्रभाग क्रमांक -8 गाडेकर एकनाथ दादाराव -5, गाढेकर अशोक नारायण  -48, मस्के संदीप श्रीकिसन -3, मापारे सुधाकर सर्जेराव -233, नोटा -5, प्रभाग क्रमांक – 9 चिमणे कल्याण बाबुराव -157, बोबडे श्रीकृष्ण सीताराम -230, नोटा -3, प्रभाग क्रमांक – 10 चिमणे ज्योती राजेंद्र -8, पवार सारीका गणेश -75, बोबडे अश्विनी बाळासाहेब -304, नोटा -5, प्रभाग क्रमांक – 11 चिमणे अक्का अन्ना -226, बोबडे शारदा अंकुश -151, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 12 कासार मिना काकासाहेब -19, कासार सुमन कुंड‍लिक – 268,भालशंकर सरिता किशोर -191, नोटा -10, प्रभाग क्रमांक -13  चव्हाण गीता लक्ष्मण -213, चिमणे रेखा विजय -121, पवार इंद्रायणी तुषार -99, नोटा -3, प्रभाग क्रमांक – 14, कडुकर प्रवीण अन्शिराम -139, कडुकर मंदाकिनी परमेश्वर -114, देवडे अण्णासाहेब नारायण -00, बोबडे महेश रामप्रसाद – 26, वानखेडे आतिश भारत -2, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 15 चिमणे सारीका तात्यासाहेब -247, बोबडे अंगत चत्रभुज – 18, बोबडे भिमराव बळीराम -41, नोटा -10, प्रभाग क्रमांक -16 कासार काकासाहेब सोपान -3, गाडेकर आकाश एकनाथ – 102, वानखेडे कमल भारत -10, वानखेडे तुळशीराम रंगनाथ -234, नोटा – 6, प्रभाग क्रमांक – 17 चिमणे डिगांबर जगन्नाथ -6, बोबडे अर्जुन आसराजी -108, बोबडे चंद्रकांत अंकुश -149, बोबडे भागवत नामदेव – 12, बोबडे रमेश काशिनाथ  -149, नोटा -6. ईश्वरचिठठीने  बोबडे रमेश कशिनाथ विजयी.

    मंठा —  प्रभाग क्रमांक, उमेदवाराचे नाव मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रभाग क्रमांक -1 ताठे पंकज सुदामराव -8, बोराडे अच्युत आनंदराव -513, बोराडे शरद सर्जेराव -123, नोटा -9, प्रभाग क्रमांक -2 कुरेशी मो. इलियास मो. चाँदसाब -136, कुरेशी मोसीन ईसा -107, पठाण बाज महमदखां गुलाम -227, बोराडे सतीश उध्दवराव 173, शेख तांबोळी नासर रब्बानी -220, शेख रहिम शेख चांद – 110, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक -3 पठाण अफसरखां सरदारखां -69, शेख कदीर शहा हुसेन  – 245, शेख साजेद जलील  -303, नोटा -10,  प्रभाग क्रमांक – 4 कुरेशी बिलकिस बेगम मोईन -246, दहातोंडे रंजना रामेश्वर -18, बोराडे लक्ष्मीबाई खुशाल -7, राठोड नंदा उत्तमराव  -695, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 5 खान सिराज कलंदर -227, नरवडे राजू भाऊराव -58, बोराडे दिपक आसाराम -391, सरोदे कल्याण गंगाराम -6, नोटा -2,  प्रभाग क्रमांक – 6 गायकवाड तुळशीराम देविदास -130, दवणे यमुना शेषनारायण -300, सोमानी सीमा नीरजकुमार -238, नोटा -3,  प्रभाग क्रमांक – 7 घुले सुलाबाई बाबुराव -114, पवार जयश्री विष्णु -9, मोरे मनीषा प्रदीप – 282, वाघमारे छाया अरुण -392, शिंदे सुरेखा प्रभू -103, नोटा -6, प्रभाग क्रमांक – 8 अंभुरे बबन निवृत्ती -13, खरात रावसाहेब धोंडीबा -10, खंदारे अशोक रावसाहेब -593, वाघमारे प्रदिप आप्पाराव -27, नोटा -5,  प्रभाग क्रमांक – 9 कुरेशी हिना युनूस – 332, खाटिक इरमसबा रशीद – 554, घनवट वैशाली बालासाहेब -4, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक -10 बिनविरोध – बोराडे मिना सचिन. प्रभाग क्रमांक -11 कुरेशी फातेमा बी कुरेशी हबीब -277, पठाण मुस्तापा गुलामखां -3, बागवान खयुयम याशीन – 506, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 12 बोराडे वंदना वैजीनाथ -986, राठोड आनसाबाई शाहु – 31, नोटा -11,  प्रभाग क्रमांक – 13 बोराडे मीरा बालासाहेब -510, वाव्हळे आशा सुरेश – 27, नोटा -5,  प्रभाग क्रमांक – 14 बोराडे रेणुका दत्तात्रय – 22, बोराडे सुषमा प्रदिप -558, नोटा – 14, प्रभाग क्रमांक – 15 केंधळे साधना पवन -305, देवकर लताबाई गोविंदराव – 15, बोराडे सरोजा प्रल्हाद -329, मोरे संगिता मधुकर -40, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 16 बोराडे जयश्री आबासाहेब -239, बोराडे शोभा प्रसाद -492, राठोड सुनिता साहेबराव – 10, नोटा -5, प्रभाग क्रमांक -17 कुरेशी मुसा बाबामिया – 334, निर्वळ दत्तात्रय राजेभाऊ -127, सुर्यवंशी विकास रेणुकादास -343, नोटा -13.

बदनापूर — प्रभाग क्रमांक, उमेदवाराचे नाव, मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रभाग क्रमांक -1 खैरे भाग्यवती गोरखनाथ – 406, ज-हाड शांताबाई बाबासाहेब -168, शेख हिना बेगम असलम – 4, नोटा – 00, प्रभाग क्रमांक – 2 बाबासाहेब रघुनाथ क-हाळे -478, क-हाळे शिवाजी दगडु – 270, नोटा – 5, प्रभाग क्रमांक – 3 ज-हाड कविता प्रशांत – 39, ज-हाड पाडुरंग बाबुराव -300, ज-हाड रमेश शामराव  -179, नोटा -3, प्रभाग क्रमांक – 4 कानडे राजेश तुकाराम -1, ज-हाड संजय सर्जेराव -102, पठाण फिरोजखान हस्तेखान – 249, शेख रियाझ सरदार – 155, शेख समीर चांद -262, सय्यद शबाना शिकुर -00, नोटा -1, प्रभाग क्रमांक – 5 कांबळे सुभद्राबाई हिमंतराव -83, गायकवाड हौसाबाई बन्सी – 203, जिनवाल मिनाबाई बन्सीलाल – 3, मगरे ज्योती सुभाष – 231, नोटा -6, प्रभाग क्रमांक – 6  पवार ‍चित्रा संतोष -249, पवार मिना आबासाहेब -25, सोनवणे रविना विष्णु  -137, नोटा -5, प्रभाग क्रमांक – 7 इंदानी प्रिया आनंद -190, गेल्डा अर्चना सत्यानारायण  -345, नोटा – 3, प्रभाग क्रमांक – 9 काजी मुदब्बीर जहीर -243 , शेख  खालेद मजीद -53, शेख चाँद लाल  -124, सय्यद यास्मीन बेगम मुजम्मील  -265, नोटा -7, प्रभाग क्रमांक -10 मोयोदीन मझर जहीर  -00, शेख गयास सरदार -23, शेख शफिक शाबू -86, साबळे अमोल राजेंद्र -45 ,साबळे आम्रपाली प्रदिप – 213, साबळे विलास विनायक -166, साबळे सतिश महेंद्र -90, नोटा -1, प्रभाग क्रमांक – 11 पठाण अकरम अब्दुलमजीदखान -112, बेग अकील सुलेमान -111, शेख समीर सत्तार – 130, सय्यद इम्रान ईसा -143, नोटा -5, प्रभाग क्रमांक – 12 कांबळे सिमा सिताकांत  -21, कांबळे सुनिता एलिया -170, बारगाजे मंगल जगन्नाथ -331, नोटा -12, प्रभाग क्रमांक – 13 खान फयाज मौइददीन – 18, शेख अफरोज बाबुमियॉ  -70, शेख जावेद वहाब – 156, शेखा मोबीन ईस्माईल पटेल – 68, शेख वसीम शेख मुस्तफा – 185, नोटा -6, प्रभाग क्रमांक – 14 ज-हाड पुजा राहूल – 187, ज-हाड वैशाली विजय -192, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 15 आंबिलढगे अशोक येडुबा – 112, कांबळे वैशाली संदेश -3, जिनवाल मिनाबाई बन्सीलाल -7, मगरे राजेंद्र नामदेव – 117, वाहुळे रविराज रमेश – 123, साबळे विनोद दिलीप – 267, नोटा -7, प्रभाग क्रमांक – 16 शेख आशाबी अयुब -42, शेख अंजुमबी युनुस -189, शेख शहाना ईकबाल – 360, नोटा – 5, प्रभाग क्रमांक – 17 आंबिलढगे सुषमा अशोक -1, खरात अनिता बबनराव – 17, जीनवाल मिनाबाई बन्सीलाल -4, डाके अर्चना परमेश्वर -156, दाभाडे दिक्षा अमोल – 15, शेख दौलतबी गुलाब -130, शेख सायराबी युनुस -96, साबळे प्रिती प्रमोद – 32, नोटा -3

        जाफ्राबाद — प्रभाग क्रमांक, उमेदवाराचे नाव, मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रभाग क्रमांक -1 जगताप राजु हरीभाऊ – 301, दिवटे सुरेश त्रंबक – 462, वाघ मनिषा राजेश – 61, वैद्य नारायण सुभाष – 7, नोटा – 5, प्रभाग क्रमांक – 2 गवई माया राहुल -8, लहाने सुरेखा संजय – 354, शेख शाईस्ता परवीन शेख कौसर -238, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 3 पठाण अहेमदखान अयुबखान – 11, वाकडे दिपक बाबुराव – 414, शेख रऊफ शेख रहीम -459, सोनवणे भागवत तुकाराम – 10, नोटा -5 प्रभाग क्रमांक – 4 जैस्वाल मिराबाई शंकरलाल – 402, पठाण नजमुनीसा अहेमदखा -6, शिंदे वर्षा प्रल्हाद -12, शेख जाकीया बेगम शब्बीर -204, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 5 इंगळे संजीवनी हेमंता – 85, शेख नसरीम बेगम शेख सऊद – 142, हिवाळे शशीकलाबाई विजयकुमार – 168, हिवाळे सुनिता संजय – 68, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 6 दिवटे कैलास प्रल्हाद – 136, दिवटे प्रकाश एकनाथ – 280, दामोधर नामदेव वैद्य – 301, वैद्य शाम जगन्नाथ – 220, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 7 केदारे रेखा मधुकर -31, गोफणे सुनिता सुमीत – 206, धावलीया देवकाबाई रमेश -120, वायाळ मिराबाई भाऊलाल – 88, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 8 बोर्डे अनिल रामराव  387, सोनुने मिलींद सखाराम – 91, हिवाळे बाळकृष्ण बाबुराव – 223, नोटा – 7, प्रभाग क्रमांक – 9 गौतम कमलाबाई हरिसिंग -344, गौतम वैशाली मोहन  – 246, भारद्वाज माधुरी मुकेश – 31, नोटा -4 प्रभाग क्रमांक – 10 कुरेशी यासमीन शेख फारुक  -195, शेख शाहीनबी तैजीब – 474, नोटा -8, प्रभाग क्रमांक – 11 जोडीवाले बबलु नंदलाल – 181, शेख मुश्ताफ रशीद – 372, शेख मोहम्मद वसीम मोहम्मद नसीम – 355, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 12 कुरेशी शेख उमर कमर कुरेशी – 163, खान आमेर रफिउल्लाहा -205, शेख अहेमद रहीम – 210, नोटा -2, प्रभाग क्रमांक – 13 अलजिलानी शरिफा शाहीन हबीब हादी – 176, पठाण फरिदाबेगम हारुनखान – 219, नोटा -1, प्रभाग क्रमांक – 14 शेख सादिया बेगम शेख अमर  – 297, सिद्दिकी नुसरतबेगम कमरोदीन – 135, सिद्दिकी हमिदाबेगम हकीमोद्दीन -351, नोटा – 5, प्रभाग क्रमांक – 15 पठाण तालिबखान तय्यबखान -286, शेख जुबेर असलाम – 2, शेख नाजीम शेख मजीद -4, शेख मजीद अकदीम -238, नोटा -4, प्रभाग क्रमांक – 16 नसीरखा दौलतखा पठाण – 309, पठाण फईम खान तैमुर खान  – 358, मो. फाईम मो. आजम शेख – 4, नोटा -00, प्रभाग क्रमांक – 17 पठाण नसरीबेगम महेबुबखान – 197, अंजना विनोद वाकडे – 168,  वाकडे कविता दिपक -330, शेख निलोफर फारुख -102, नोटा -3

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!