जालना जिल्हा

जिल्ह्यात 565 नविन कोरोनाबाधित;8 जणांचा मृत्यू,398 रूग्णांना यशस्वी उपचारानंतर डिस्चार्ज

जिल्हा शल्य चिकित्सकांची माहिती

images (60)
images (60)


              
 न्यूज जालना दि. 3 
 जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना यांनी दिलेल्या अहवालानुसार डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पीटल, डेडीकेट कोवीड हेल्थ सेंटर, कोवीड केअर सेंटरमधील 398 रुग्णास डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर जालना तालुक्यातील जालना शहर –219, आंतरवाला 01, भाटेपुरी 04, देवमुर्ती 01, घेटुळी 01, गोंदेगाव 03, इंदेवाडी 03, खंभेवाडी 01, मोतीगव्हाण 01, पिंपरी 01, पिरकल्याण 02, पिरपिंपळगाव 02, उटवद 01, वाघुळ 01, माळशेंद्रा 01, वंजार उमद 01, मंठा तालुक्यातील मंठा शहर -10, आकणी 02, जयपुर 02, पांगरी गोसावी 01, रामतीर्थ 04, वाई 01, नायगाव 01, पांगरी गो 01, हेलस 01, वाढेगाव 01, टोकवाडी 01,  परतुर तालुक्यातील परतुर शहर -10, अंबा 02, आष्टी 01, काऱ्हाळा 32, पाटोदा 01, रेवळगाव 01, श्रीधरजवळा 03, वाटूर फाटा 01, वाटूर 09, पांडी पोखरी 01, घनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी शहर -4, बाचेगाव 01, भेडाळा 01, चापडगाव 01, देवडे हदगाव 01, दे-हिवरा 01, घोणसी 01, हातउी 02, खडका 02, कु पिंपळगाव 01, मगु जळगाव 01, पिंपरखेड 01, सर फगव्हाण 01, राजाटाकळी 03, तिर्थपुरी 01, वडीरामसगाव 01, यावल प्रिंप्री 01,  अंबड तालुक्यातील अंबड शहर- 51,बेलगाव 02, बोरी 01, भायगाव 02, गोंदी 02, गोंविदपुर 01, हस्तपोखरी 04, लालवाडी 02, मंठ जळगाव 01, म्हसई गाव 01, पानेगाव 02, पिठोरी सिरसगाव 02, शहापुर 18, सोनक पिंपळगाव 01, विठ्ठलवाडी 01, वडग्रादी 01, मंठपिपळगाव 01, शेवगा 01, बदनापुर तालुक्यातील बदनापुर शहर -13, हिवरा 02, बावणेपांगरी 01, बुटेगाव 01, राजेवाडी 02, कडारी 01, सायगाव 01, तुपेवाडी 01, दे. कुसळी 01, केळी गव्हाण 01,  जाफ्राबाद तालुक्यातील जाफ्राबाद शहर 02, अंबेगाव 04, भाटोडी 01, ब्रहणपुरी 03, दहीगाव 01, डावरगाव 01, गोपी 01, हतगाव 02, कु. झरी 01, निवडूंगा 01, सांवगी 01, टेभुर्णी 01, वरखेडा 01, भोकरदन तालुक्यातील भोकरदन शहर 24, आडगाव 01, कोपर्डी 01, बोरगाव 01, चांदई ईको 01, फत्तेपुर 01, जळगाव सपकाळ 02, जवखेडा ठो 01, खामखेडा 01, को. दाभाडी 01, नळणी 01, पारध 01, प्रिंप्री 01, राजूर 03, ठिगळखेडा 01, पळसखेउा 01, वजीरखेडा 04,  इतर जिल्ह्यातील बुलढाणा -17, औरंगाबाद -2, बीड -3, परभणी 02, हिंगोली 01, वाशीम 03 अशा प्रकारे आरटीपीसीआरद्वारे 482 तर अँटीजेन तपासणीद्वारे 83 असे एकुण 565 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली.

जिल्ह्यात एकुण संशयीत रुग्ण- 30853 असुन सध्या रुग्णालयात- 1061 व्यक्ती भरती आहेत, एकुण भरती केलेल्या व्यक्ती- 9300 , दैनिक लाळेची तपासणी केलेली संख्या- 2549, एवढी तर एकुण तपासणी केलेल्या लाळेच्या नमुन्यांची संख्या-214152 एवढी आहे. प्रयोगशाळेकडुन अनिर्णीत नमुने-278, दैनिक पॉझिटीव्ह नमुने-565, असुन एकुण पॉझिटीव्ह आलेल्या अहवालाची संख्या- 27932 एवढी आहे. एकुण निगेटीव्ह नमुन्यांची संख्या- 184475 रिजेक्टेड नमुने-50, पुन्हा पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या-445, एकुण प्रलंबित नमुने-1413, यशस्वी उपचारानंतर एकुण डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या -16291

 14 दिवस पाठपुरावा दैनिक केलेल्या व्यक्ती -54,  14 दिवस पाठपुरावा पुर्ण झालेल्या एकुण व्यक्ती-8046 आज अलगीकरण केलेल्या व्यक्ती- 37, सध्या अलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती – 221 विलगीकरण कक्षात भरतीसाठी पाठविलेले संशयीत-60, सध्या विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती -1061,आज अलगीकरण कक्षातुन घरी पाठविलेले व्यक्ती- 26, दैनिक कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या-398, कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करुन डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या एकुण रुग्णांची संख्या-22789, सध्या कोरोना ॲक्टीव्ह असलेल्या रुग्णांची संख्या-4623,पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील सहवासितांची संख्या-465883, मृतांची संख्या-520

जिल्ह्यात आठ कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यु झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली आहे.  

आज संस्‍थात्‍मक अलगीकरणात असलेल्‍या व्‍यक्‍तींची संख्‍या 221 असून /संस्‍थानिहाय माहिती पुढील प्रमाणे:-

राज्य राखीव पोलीस बल क्वार्टर बी ब्लॉक -75,राज्य राखीव पोलीस बल क्वार्टर सी ब्लॉक -18,राज्य राखीव पोलीस बल क्वार्टर डी ब्लॉक -00, शासकीय तंत्रनिकेतन अंबड -73,शासकीय मुलांचे वसतीगृह बदनापुर -15 ,के.जी.बी.व्ही. घनसावंगी -19, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इमारत क्र. 2 भोरकदन -04, आयटीआय कॉलेज जाफ्राबाद-3,के जी बी व्ही परतूर 14,

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!