जालना क्राईम

जिल्ह्यात 701 व्यक्तीचा स्वॅबचा अहवाल पॉझिटीव्ह

656 रुग्णांना यशस्वी उपचारानंतर रुग्णालयातुन डिस्चार्ज.

जालना दि. 14 (न्यूज जालना) :- विभागीय आयुक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना यांनी दिलेल्या अहवालानुसार डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पीटल, डेडीकेट कोवीड हेल्थ सेंटर, कोवीड केअर सेंटरमधील 656 रुग्णास डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर जालना तालुक्यातील जालना शहर –201 , आंतरवाला 02, भाटेपुरी 04, बोरखेडी01, चितळी पुतळी 01, चंदनझिरा 04, दरेगाव 02, दु.काळेगाव 02, गोलापांगरी 06, सावरगाव हडप 01, हिवरा रोशनगाव 01, इंदेवाडी 05, जामवाडी 01, मौजपुरी 01, मोतीगव्हाण 04, नाव्हा 02, नेर 04, निरखेडा 01, पाहेगाव 01, पळसखेडा 01, पानेगाव 01, पिंपळगाव 01, पिरकल्याण 04, पुणेगाव 01, रेवगाव 04, साळेगाव 01, सामनगाव 01, शेवली 03, शिरसवाडी 01, तांदुळवाडी 02, तिर्थपुरी 01, उटवद 02, वडीवाडी 02, वखारी 01, मंठा तालुक्यातील मंठा शहर –40, देवगाव 01, हिवरखेडा 01, लिंबखेडा 01, शिरपुर 02, तळणी 01, ठेंगे वडगाव 01, मानेगाव 01, पांगरी 01, परतुर तालुक्यातील परतुर शहर – 06, आकोली 01, आष्टी 03, अनलगाव 01, चांगतपुरी 01, दैठणा 02, देवला 02, धोनवाडी 01, फुलवाडी 03, को. हदगाव 01, ल. पिंपरी 02, लिंगसा 09, लोणी 04, पि.धामणगाव 01, संगणपुरी 06, सावरगाव 02, वाटूर फाटा 01, घनसावंगी तालुक्यातील घनसावंगी शहर – 37, आवलगाव 01, आंतरवाली 01, आंतरवाल (बु) 01, आंतरवाली दाई 01, अरगडे गव्हाण 01, बाहेगव्हाण 01, भाडळी 01, भेडाळा 03, बोडखा 03, बोलेगाव 01, देवीदहेगाव 03, देवनागर ता. 01, गिरडगाव 01, जाब 05, कु. पिंपळगाव 01, कू. पिंपळगाव 15, लिंबी 01, म. चिंचोली 09, उकडगाव 01, मगळूल 01, मगळू जळगाव 01, नागोबाची वाडी 03, नि. पिंपळगाव 01, पिंपळखेडा 06, राजाटाकळी 03, राजेगाव 15, रामसगाव 02, रामगव्हाण 01, राणी उचेंगाव 03, शेवता 01, तिर्थपुरी 01, विरेगाव 02, वडी रामसगाव 02, अंबड तालुक्यातील अंबड शहर – 20, भंबेरी -16, देश गव्हाण 01, जामखेड 01, शहापुर 07, टाका 01, वडीगोद्री 11, महाकाळा 02, चुरमापुरी 04, डोमलगाव 01, घा. हदगाव 01, शहागड 01, शिरनेर 01, बदनापुर तालुक्यातील बदनापुर शहर –8,बावणे पांगरी -1,भरडखेडा -2, धामणगाव 01, गोकुळवाडी 01, कडेगाव 01, काजळ 01, कंडारी 02, खडगाव 02, मांजरगाव 02, मात्रेवाडी 01, राजेवाडी 02, सेलगाव 04, जाफ्राबाद तालुक्यातील जाफ्राबाद शहर – 12, अंबेगाव 02, भातोडी 02, बोरगाव 01, बुटखेडा 01, चिंचखेडा 02, डावरगाव 01, देळेगव्हाण 01, हिवरा काबली 07, खासगाव 01, कुंभारझरी 01, पोखरी 04, टेभुर्णी 06, वरुड 02, भोकरदन तालुकातील भोकरदन शहर 01, पारध 02, लेहा 02, वालसांवगी 04, गोसेगाव 03, हसनाबाद 01, जळगाव स 01, कोठाकोली 01, पारध बु 01, लेहा 01, विझोरा 06, इतर जिल्ह्यातील अहमदनगर -1, औरंगाबाद -3, हिंगोली -1, बुलढाणा -19, जळगाव 01, मुंबई 01, नागपुर 01, नांदेड 02 वर्धा 01, वाशीम 01, परभणी 03, अशा प्रकारे आरटीपीसीआरद्वारे 549 तर अँटीजेन तपासणीद्वारे 152 असे एकुण 701 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली.

images (60)
images (60)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!