कोरोना अपडेट

जालना जिल्ह्यात परत पॉझिटीव्ह रुग्णसंख्येत वाढ; ह्या गावात आढळले 908 जण पॉझिटिव्ह

854 रुग्णांना यशस्वी उपचारानंतर रुग्णालयातुन डिस्चार्ज- जिल्हा शल्य चिकित्सकांची माहिती

जालना दि. 6 (न्यूज जालना) :- जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना यांनी दिलेल्या अहवालानुसार डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पीटल, डेडीकेट कोवीड हेल्थ सेंटर, कोवीड केअर सेंटरमधील 854 रुग्णास डिस्चार्ज देण्यात आला आहे तर

images (60)
images (60)

जालना तालुक्यातील जालना शहर १३४, बाजी उम्रद ०१, बेथेल ०१, भाटेपुरी ०२, चंदनझिरी ०६, गवली पोखरी ०१, हतवन ०१, हिसवन ०१, जळगांव सो. ०३, जामवाडी ०१, कचरेवाडी ०२, कडवंची ०१, काकडा ०१, कौठा ०१, लोंढेवाडी ०२, नागापूर ०१, नसडगांव ०१, पिंपरी ०१, पिरपिंपळगांव ०१, पो.वडगांव ०१, रेवगांव ०२, रोहनवाडी ०१, सावरगांव ०२, शेवली ०३, शिरसवाडी ०१, सोलगव्‍हाण ०१, उटवद ०१, वाई ०२, वझर ०२,

मंठा तालुक्यातील मंठा शहर ०१ , दहिफळ १६, दहिफळ खं. ०३., देवगांव ख. ०१, देवठाणा ०१, ढोकसल ०१, हनवतखेडा ०१, जयपूर ०१, लावणी ०१, मंगरुल ०१, पाटोदा ०२, तलतोंडी ०२, वझर सरकटे ०२, विडोळी ०१

परतुर तालुक्यातील परतुर शहर अंबा ०१, अंभेडा क. ०२, बाबाई ०१, बाबुलतारा १२, हातडी ०३, काकडे कंडारी ०२, काथाला ०३, काव जवळा ०१, केधळी ०१, खांडवीवाडी ११, लिंगसा ०१, माव पाटोदा ०१, मसला ०२, रायपूर ०४, सातोना खु ०२, शेवगा ०२, स्रिष्‍टी ०३, सोईंजना ०१, तोरणा ०२, वाढोणा ०५, वरफळ ०१, वलफलवाडी ०१, वाटूर ०४ घनसावंगी तालुक्यातील घनसांवगी शहर १४, अंतरवाला ०१, अरगडे गव्‍हाण ०१, अवलगांव ०१, बाचेगांव ०१, भादरेगांव ०१, भायगव्‍हाण ०१, भोगगाव ०१, बोलेगांव ०२, बोरगांव ०१, चापडगांव ०३, देवडे हदगांव ०१, देवी दहेगांव ०३, ढाकेफळ ०३, एकलहरा ०३, गाढे सावरंगांव ०१, गुंज ०१, हदगांव ०२, हातडी ०१, कचरेवाडी ०३, कंडारी ०१, खडका ०१, कोथाळा ०७, म. चिंचोली ०३, मांडला ०२, मंगरुळ ०२, मसेगांव ०४, मुर्ती ०१, नागोबाची वाडी ११, पाडळी ०१, राजेगांव ०१, रामगव्‍हाण ०१, राणी उंचेगांव ०१, साखळगाव ०२, शेवगळ ०१, शिवनगांव ०५, तळेगांव ०१ तपोवन ०१, तीर्थपुरी ०२, उक्‍कडगांव ०२, यावलपिंपरी ०१, नाथनगर ०३, जांब समर्थ ०२, घाणेगांव ०१, राजेटाकळी ०१, गुंज १०, तीर्थपुरी ०१, अंतरवाली ०१

अंबड तालुक्यातील अंबड शहर , आलमगांव ०१, आचली डावरगांव ०१, सोनक पिंपळगांव ०२, बालेगांव ०३, बाणगांव ०७, बरसवाडा ०३, भंबेरी ०४, भालगांव ०१, चुरमापुरी ०४, दहयाला ०६, धाकलगांव ०७, दोदडगांव ०२, दूधपुरी ०३, घु. हदगांव ०७, गोंदी ०४, जलोरा ०२, कानडगांव ०१, करंजला ०३, कर्जत ०१, कुरन ०२, महाकाला ०७, पि. शिरसगांव ०२, पराडा ०२, पारनेर ०३, पावशे पांगरी ०१, राहुवाडी ०१, साष्‍ट पिंपळगांव ०५, शहागड १२, शहापूर ०१, शेवगा ०२, शिरढोण ०१, शिरसगांव ०१, शिरनेर १०, ताधडगांव ०३, टाका ०१, वडीगोद्री ०१, वडीकाला ०४, वाळकेश्‍वर ०३, झिर्पी ०६, झोडेगांव ०१,
बदनापुर तालुक्यातील बदनापुर शहर ०८ , अकोला ०१,बा. पांगरी ०१, भरडखेउा ०२, गोकुळवाडी ०१, कडेगांव ०१, नाणेगांव ०२, निकळक ०२, सोमठाणा ०३, वरुडी ०२, वाल्‍हा ०१, चणेगांव ०१, घोटण ०३, कंडारी ०१, पाडळी ०१ तुपेवाडी ०१, केलीगव्‍हाण ०१ जाफ्रबाद तालुक्यातील जाफ्रबाद शहर ११ , भारज ०५, ब्रम्‍हापुरी ०१, कोळेगांव ०५, कोनद ०९, मंगरुळ ०१, रसतल ०२, सिपोरा ०१, वरुड ०७, बोरगांव ०१, बोरखेडा ०२, ब्रम्‍हपुरी ०२, बुटखेडा ०१, देऊळगांव उगले ०१, गाढेगव्‍हाण ०२, गणेशपूर ०३, गोंधखेडा ०१, खामखेडा ०१, खानापूर ०१, मरखेडा ०१, नलविहिरा ०१, पापल ०१, पिंपळखुंटा ०२, सातेफळ ०१, टाकळी ०१, टेंभुर्णी ०८, वडाला ०१, वरखेडा ०४, येवता ०४ भोकरदन तालुक्यातील भोकरदन शहर २८, अन्‍वा ०२, बरंजला १४, बाभुळगांव ०१, देवलगांव उ्रगले ०१, धामनगांव ०१, गोशेगांव ०६, हसनाबाद ०१, जवखेडा ०४, जयदेववाडी ०१, खडकी ०४, खामखेडा ०२, कुकडी ०२, नळणी ०१, निंबोला ०१, पळसखेडा ०३, पारध ०५, पिंपरखेडा ०२, राजूर १३, सारंगपूर ०१, शेलूद ०२, सुखापुरी ०१ , थिगळखेउा ०२, उंबरखरेउा ०१, इतर जिल्ह्यातील औरंगाबाद ०१, बुलढाणा ५०, नांदेड ०१, परभणी १०, पुणे ०१ अशा प्रकारेआरटीपीसीआरद्वारे 816 तर अँटीजेन तपासणीद्वारे 92 असे एकुण 908 व्यक्तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली.

जिल्ह्यात एकुण संशयीत रुग्ण- 52907 असुन सध्या रुग्णालयात- 2730 व्यक्ती भरती आहेत, एकुण भरती केलेल्या व्यक्ती- 11800, दैनिक लाळेची तपासणी केलेली संख्या- 2413, एवढी तर एकुण तपासणी केलेल्या लाळेच्या नमुन्यांची संख्या-301884 एवढी आहे. प्रयोगशाळेकडुन अनिर्णीत नमुने-278, दैनिक पॉझिटीव्ह नमुने- 908, असुन एकुण पॉझिटीव्ह आलेल्या अहवालाची संख्या- 50897 एवढी आहे. एकुण निगेटीव्ह नमुन्यांची संख्या- 247592 रिजेक्टेड नमुने-50, पुन्हा पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नमुन्यांची संख्या-445, एकुण प्रलंबित नमुने-3063, यशस्वी उपचारानंतर एकुण डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या -36693

14 दिवस पाठपुरावा दैनिक केलेल्या व्यक्ती – 73, 14 दिवस पाठपुरावा पुर्ण झालेल्या एकुण व्यक्ती-10172 आज अलगीकरण केलेल्या व्यक्ती- 128, सध्या अलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती – 736 विलगीकरण कक्षात भरतीसाठी पाठविलेले संशयीत-73, सध्या विलगीकरण कक्षात असलेल्या व्यक्ती -2730,आज अलगीकरण कक्षातुन घरी पाठविलेले व्यक्ती- 114, दैनिक कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या रुग्णांची संख्या-854, कोरोनाबाधितांवर यशस्वी उपचार करुन डिस्चार्ज देण्यात आलेल्या एकुण रुग्णांची संख्या-43230, सध्या कोरोना ॲक्टीव्ह असलेल्या रुग्णांची संख्या-6837,पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील सहवासितांची संख्या-997467 मृतांची संख्या-830

जिल्ह्यात सहा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यु झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली आहे.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!