जालना जिल्हा

जालना जिल्ह्यात सरासरी 8.50 मि.मी. पावसाची नोंद

जालना, दि. 8 – जिल्ह्यात दि. 8 जून  2021 रोजी सकाळपर्यंतच्या मागील 24 तासात सरासरी  8.50   मि.मी एवढ्या एकूण पावसाची नोंद झाली आहे.  जिल्ह्यात झालेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि.मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी यंदाच्या एकूण पावसाची आहे.

images (60)
images (60)

     जालना-  14.10  (42.20 ), बदनापूर- 4.30 (57.90)), भोकरदन-  0.70 (28.30) ,  जाफ्राबाद  2.60(26.10),  परतूर-  23.80 (57.10) ,मंठा-  3.00 (16.60), अंबड-  16.90 (89.70), घनसावंगी-  59.30 (39.72)  मि.मी. पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!